Domov

Sme občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rapovej a hip-hopovej hudobnej scény na Slovensku, predovšetkým so zameraním na aktivity a produkciu mladých umelcov. Na dosiahnutie týchto cieľov sa snažíme spolupracovať s mládežou, klubmi voľnočasových aktivít, školami a školskými zariadeniami, tanečnými skupinami a klubmi, inými rapovými a hip-hopovými skupinami, televíziami, rádiami, ako aj s právnickými a fyzickými osobami, združeniami a spoločenstvami, ktoré sú ochotné akceptovať podmienky našej spolupráce.

V prípade záujmu nás môžete podporiť darom, príspevkom alebo poukázaním 2% z odvedených daní. Kvôli transparentnosti peňažné príspevky prijímame len bezhotovostne na náš účet vo VÚB, a.s., číslo účtu IBAN: SK11 0200 0000 0028 0968 8654, SWIFT / BIC: SUBASKBX.